Funkcje systemu do reklamacji

Program do serwisu oraz zarządzanie reklamacjami w jednym systemie


SVG

Dostępność i bezpieczeństwo

System online dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Aplikacja webowa dostępna w przeglądarce www
 • Połączenie szyfrowane SSL
 • Dostęp do systemu tylko dla zalogowanych Użytkowników
 • Dziennik wszystkich operacji wykonywanych w systemie
SVG

Elastyczność i konfigurowalność

Możliwość samodzielnego dostosowania systemu do potrzeb Twojego biznesu.

 • Możliwość aktualizacji danych teleadresowych firmy
 • Możliwość dodania loga firmowego widocznego w powiadomieniach, na wydrukach oraz w panelu Klienta
 • Definiowanie własnych typów zleceń
 • Konfiguracja formularza zleceń (włączanie/wyłączanie poszczególnych atrybutów zlecenia)
 • Dodawanie własnych atrybutów zlecenia (data/pole tekstowe/lista wyboru)
 • Konfiguracja statusów zleceń
 • Definiowanie własnych statusów zleceń
 • Definiowanie własnych rezultatów zleceń
 • Parametry systemowe - parametryzacja systemu
 • Słowniki systemowe, np. producenci, kategorie, sposoby dostarczenia, sposoby zwrotu itd
SVG

Obsługa zleceń

Proste i intuicyjne zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami.

 • Pełna obsługa procesu reklamacyjnego od rejestracji i przyjęcia aż do rozpatrzenia i wydania zlecenia
 • Dynamiczne wyszukiwanie zleceń, klientów i towarów
 • Zaawansowana wyszukiwarka zleceń
 • Przypisywanie zleceń do poszczególnych Użytkowników
 • Możliwość masowej obsługi zleceń (wykonanie operacji dla wybranych zleceń)
 • Dostępna przejrzysta karta zlecenia z pełną informacją o przebiegu zlecenia
 • Obsługa ekspertyz
 • Obsługa zleceń w serwisach zewnętrznych
 • Obsługa produktów zastępczych
SVG

Notatki i komentarze

Pełna historia zlecenia zawierająca systemowe wpisy oraz notatki i komentarze dodawane przez Użytkowników.

 • Przebieg zlecenia dostępny z poziomu karty zlecenia
 • Informacja o Użytkowniku wykonującym daną operację
 • Automatyczne dodawanie informacji o wykonaniu poszczególnych operacji na zleceniu
 • Możliwość dodawania notatek, komentarzy i informacji o wykonanych naprawach do zlecenia
 • Historia powiadomień widoczna w przebiegu zlecenia
 • Historia załączników widoczna w przebiegu zlecenia
 • Możliwość sterowania widocznością poszczególnych wpisów dla Klienta
SVG

Powiadomienia

Automatyczne i ręczne powiadomienia wysyłane do Klienta i do Użytkowników.

 • Możliwość wysyłania powiadomień e-mail
 • Możliwość wysyłania powiadomień sms (potrzebne konto u zewnętrznego operatora)
 • Automatyczne powiadomienia potwierdzające rejestrację zlecenia, zmianę statusu, ustalenie rezultatu i wydanie zlecenia
 • Możliwość ręcznego wysyłania dodatkowych powiadomień e-mail
 • Możliwość edycji szablonów systemowych powiadomień
 • Możliwość definiowania własnych szablonów powiadomień
 • Historia powiadomień w karcie zlecenia
 • Dziennik powiadomień - rejestr wszystkich wysyłanych powiadomień
SVG

Protokół reklamacji i raporty

Generowanie protokołów reklamacji oraz raportów zawierających różnego rodzaju statystyki.

 • Wydruki generowane jako pliki pdf
 • Możliwość generowania dla poszczególnych zleceń protokołu rejestracji, przyjęcia i wydania
 • Możliwość generowania zbiorczych protokołów podczas wykonywania operacji masowych na zleceniach
 • Dostępne raporty zawierające statystyki zleceń
SVG

Załączniki, importy i eksporty

Możliwość dodawania załączników do zlecenia/reklamacji. Możliwość wykonania importu oraz eksportu danych.

 • Możliwość dodawania załączników podczas rejestracji zlecenia
 • Możliwość dodawania załączników w karcie zlecenia
 • Możliwość wykonania importu klientów i towarów z pliku excel lub csv
 • Możliwość wykonania eksportu zleceń, klientów i towarów do pliku excel lub csv
SVG

Użytkownicy i oddziały

Możliwość pracy zespołowej dzięki zarządzaniu użytkownikami i oddziałami w Twojej firmie.

 • Kartkoteka Użytkowników
 • Kartoteka oddziałów/sklepów
 • Zarządzanie uprawnieniami
SVG

Numery seryjne

Moduł pozwalający na rejestrację bazy numerów seryjnych z możliwością rejestracji daty i dokumentu sprzedaży oraz wskazania dystrybutora/dealera

SVG

Komunikaty

Moduł pozwalający na komunikację w ramach zlecenia pomiędzy Użytkownikiem i Klientem oraz wewnętrznie pomiędzy Użytkownikami (prócz powiadomień e-mail komunikaty w systemie)

SVG

Marki

Moduł pozwalający na rejestrację marek, dla których możliwe jest wskazanie dedykowanych dla marki typów zleceń oraz pól formularza zlecenia

SVG

Produkty zastępcze

Moduł pozwalający na rejestrację w ramach zlecenia wydania oraz zwrotu produktu zastępczego

SVG

Konfiguracja pól formularza dla typów zleceń

Moduł pozwalający na konfigurację pól formularza per typ zlecenia

SVG

Zadania automatyczne

Moduł pozwalający na definiowania zadań generowanych w ramach zlecenia automatycznie (np. automatyczne wysłanie powiadomienia, automatyczny alert dla Użytkownika po N dniach)

SVG

Części

Moduł pozwalający na rejestrację w ramach zlecenia wykorzystanych części (np. części zamiennych) z możliwością weryfikacji dostępnej ilości w magazynie części

SVG

Zlecenia powiązane

Moduł pozwalający na kopiowanie zlecenia oraz dodawanie powiązań pomiędzy zleceniami

SVG

Słownik usług

Moduł pozwalający na rejestrację w ramach zlecenia wykonanych usług wybierając pozycję ze słownika. Słownik może zawierać wartość usługi.

SVG

Obsługa firm

Moduł pozwalający na różnicowanie podmiotów na firmy i klientów indywidualnych. Dla firm daje możliwość rejestracji oddziałów firmy.

SVG

Panel Klienta

Rejestracja i przeglądanie szczegółów reklamacji przez Klienta końcowego.

 • Indywidualny panel dostępny dla klientów Twojej firmy
 • Panel Klienta dostępny w 2 trybach: z logowaniem lub bez logowania
 • Możliwość samodzielnej rejestracji zlecenia przez Klienta
 • Możliwość przeglądania szczegółów poszczególnych zleceń danego Klienta
 • Możliwość przeglądania listy wszystkich zleceń danego Klienta (opcja z logowaniem)
 • Możliwość wyświetlenia własnego regulaminu
 • Możliwość konfiguracji danych teleadresowych firmy widocznych w panelu Klienta
 • Możliwość wyświetlenia loga firmowego w panelu Klienta
 • Możliwość konfiguracji klauzuli koniecznych do potwierdzenia przez klienta podczas rejestracji zlecenia
SVG

Uprawnienia w module Klienta

Moduł pozwalający na rejestrację Użytkowników dla podmiotu i zarządzanie ich uprawnieniami (zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w panelu Użytkownika)

SVG

Wielojęzykowość w module Klienta

Moduł pozwalający na obsługę wielu języków w module Klienta (wersja BETA, konfiguracja wymaga wsparcia naszego IT)

Potrzebujesz więcej informacji? Poznaj pakiety i ceny abonamentów