Funkcje systemu do reklamacji

Program do serwisu oraz zarządzanie reklamacjami w jednym systemie


SVG

Dostępność i bezpieczeństwo

System online dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Aplikacja webowa dostępna w przeglądarce www
 • Połączenie szyfrowane SSL
 • Dostęp do systemu tylko dla zalogowanych Użytkowników
 • Dziennik wszystkich operacji wykonywanych w systemie
SVG

Elastyczność i konfigurowalność

Możliwość samodzielnego dostosowania systemu do potrzeb Twojego biznesu.

 • Możliwość aktualizacji danych teleadresowych firmy
 • Możliwość dodania loga firmowego widocznego w powiadomieniach, na wydrukach oraz w panelu Klienta
 • Definiowanie własnych typów zleceń
 • Konfiguracja formularza zleceń (włączanie/wyłączanie poszczególnych atrybutów zlecenia)
 • Dodawanie własnych atrybutów zlecenia (data/pole tekstowe/lista wyboru)
 • Konfiguracja statusów zleceń
 • Definiowanie własnych statusów zleceń
 • Definiowanie własnych rezultatów zleceń
 • Parametry systemowe - parametryzacja systemu
 • Słowniki systemowe, np. producenci, kategorie, sposoby dostarczenia, sposoby zwrotu itd
SVG

Obsługa zleceń

Proste i intuicyjne zarządzanie wszystkimi zgłoszeniami.

 • Pełna obsługa procesu reklamacyjnego od rejestracji i przyjęcia aż do rozpatrzenia i wydania zlecenia
 • Dynamiczne wyszukiwanie zleceń, klientów i towarów
 • Zaawansowana wyszukiwarka zleceń
 • Przypisywanie zleceń do poszczególnych Użytkowników
 • Możliwość masowej obsługi zleceń (wykonanie operacji dla wybranych zleceń)
 • Dostępna przejrzysta karta zlecenia z pełną informacją o przebiegu zlecenia
 • Obsługa ekspertyz
 • Obsługa zleceń w serwisach zewnętrznych
 • Obsługa produktów zastępczych
SVG

Notatki i komentarze

Pełna historia zlecenia zawierająca systemowe wpisy oraz notatki i komentarze dodawane przez Użytkowników.

 • Przebieg zlecenia dostępny z poziomu karty zlecenia
 • Informacja o Użytkowniku wykonującym daną operację
 • Automatyczne dodawanie informacji o wykonaniu poszczególnych operacji na zleceniu
 • Możliwość dodawania notatek, komentarzy i informacji o wykonanych naprawach do zlecenia
 • Historia powiadomień widoczna w przebiegu zlecenia
 • Historia załączników widoczna w przebiegu zlecenia
 • Możliwość sterowania widocznością poszczególnych wpisów dla Klienta
SVG

Powiadomienia

Automatyczne i ręczne powiadomienia wysyłane do Klienta i do Użytkowników.

 • Możliwość wysyłania powiadomień e-mail
 • Możliwość wysyłania powiadomień sms (potrzebne konto u zewnętrznego operatora)
 • Automatyczne powiadomienia potwierdzające rejestrację zlecenia, zmianę statusu, ustalenie rezultatu i wydanie zlecenia
 • Możliwość ręcznego wysyłania dodatkowych powiadomień e-mail
 • Możliwość edycji szablonów systemowych powiadomień
 • Możliwość definiowania własnych szablonów powiadomień
 • Historia powiadomień w karcie zlecenia
 • Dziennik powiadomień - rejestr wszystkich wysyłanych powiadomień
SVG

Protokół reklamacji i raporty

Generowanie protokołów reklamacji oraz raportów zawierających różnego rodzaju statystyki.

 • Wydruki generowane jako pliki pdf
 • Możliwość generowania dla poszczególnych zleceń protokołu rejestracji, przyjęcia i wydania
 • Możliwość generowania zbiorczych protokołów podczas wykonywania operacji masowych na zleceniach
 • Dostępne raporty zawierające statystyki zleceń
SVG

Załączniki, importy i eksporty

Możliwość dodawania załączników do zlecenia/reklamacji. Możliwość wykonania importu oraz eksportu danych.

 • Możliwość dodawania załączników podczas rejestracji zlecenia
 • Możliwość dodawania załączników w karcie zlecenia
 • Możliwość wykonania importu klientów i towarów z pliku excel lub csv
 • Możliwość wykonania eksportu zleceń, klientów i towarów do pliku excel lub csv
SVG

Użytkownicy i oddziały

Możliwość pracy zespołowej dzięki zarządzaniu użytkownikami i oddziałami w Twojej firmie.

 • Kartkoteka Użytkowników
 • Kartoteka oddziałów/sklepów
 • Zarządzanie uprawnieniami
SVG

Panel Klienta

Rejestracja i przeglądanie szczegółów reklamacji przez Klienta końcowego.

 • Indywidualny panel dostępny dla klientów Twojej firmy
 • Panel Klienta dostępny w 2 trybach: z logowaniem lub bez logowania
 • Możliwość samodzielnej rejestracji zlecenia przez Klienta
 • Możliwość przeglądania szczegółów poszczególnych zleceń danego Klienta
 • Możliwość przeglądania listy wszystkich zleceń danego Klienta (opcja z logowaniem)
 • Możliwość wyświetlenia własnego regulaminu
 • Możliwość konfiguracji danych teleadresowych firmy widocznych w panelu Klienta
 • Możliwość wyświetlenia loga firmowego w panelu Klienta
 • Możliwość konfiguracji klauzuli koniecznych do potwierdzenia przez klienta podczas rejestracji zlecenia
Potrzebujesz więcej informacji? Poznaj pakiety i ceny abonamentów